Skip to content

Biznes Silny Prawem

Obsługa prawna z nowoczesną kancelarią

Wykonawcą usług prawno-podatkowych dla naszych Klientów jest kancelaria SMW Legal

Misja Silnych Prawem 

Wzmacniamy biznes prawem

SMW Legal to kancelaria prawna nakierowana na obsługę podmiotów gospodarczych. Jej struktura oparta jest o specjalizacje, przy jednoczesnym założeniu, że prawnicy posiadają również wiedzę na temat innych dziedzin prawa oraz rozeznanie w sytuacji biznesowej i społecznej panującej na rynku.

SMW Legal
dr Kamil Stolarski

dr Kamil Stolarski

partner zarządzający

Zarządza procesem obsługi prawnej Klientów

Tomasz Drażniowski

Tomasz Drażniowski

radca prawny

Obsługuje kluczowe sprawy

O prawie dla biznesu

Ustawa wdrażająca dyrektywę „Omnibus” z podpisem Prezydenta

– ważne zmiany dla branży e-commerce

Podatki, czyli element większego systemu

biznes, podatki, prawo

Diagnostyka prawna

czyli przegląd Twojego biznesu, który warto przeprowadzić

Usługi prawno-podatkowe     

Tworzymy unikatowe analizy wykorzystując nowoczesne narzędzia  

Wzmacniamy konkurencyjność i bezpieczeństwo biznesu    

Świadczymy profesjonale wsparcie w ramach bieżącej obsługi prawnej  

Chcesz tworzyć biznes silny prawem?

Szeroki zakres usług prawnych i wysoka jakość obsługi z indywidualnym podejściem do każdego Klienta

19

O podatkach w SMW

Analiza podatkowo-korporacyjna - wprowadzenie

podatki, prawo, biznes

Ulgi podatkowe, czyli instrument finansowy wdrażany zbyt rzadko

R&D, sprzedaż, ekspansja, robotyzacja

Podatki, czyli element większego systemu

biznes, podatki, prawo

Biura Silnych Prawem

Chcesz odwiedzić miejsca gdzie wzmacniamy biznes prawem dla naszych Klientów i Partnerów?

SMW Kraków Miasto

Siedziba główna

Kancelaria

ul. Skawińska 15/6, 31-066 Kraków

kontakt@smw.business

Obraz4

Oddział Poznań

Biurowiec eN Studios
ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań

kontakt@smw.business